Turvallinen tila

MMYL ry:n turvallisemman tilan periaatteet
Periaatteet on muodostettu HYY:n turvallisemman tilan periaatteiden pohjalta.


Yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuus on yksi HYY:n arvoista. HYY:n järjestönä myös MMYL ry pyrkii edistämään
yhdenvertaisuuta opiskelijamaailmassa. MMYL ry pyrkii takaamaan tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset
mahdollisuudet kaikille sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä,
kansallisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta,
seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta.


Mikä on turvallinen tila?
Turvallisessa tilassa kaikilla on oikeus ja vapaus olla itsensä ilman pelkoa syrjinnästä. Mitään tilaa
ei voi taata täysin turvalliseksi, mutta turvallisemman tilan periaatteilla voidaan asettaa yhteiset
säännöt sille, minkälainen käytös on hyväksyttävää. Periaatteilla pyritään maksimoimaan kaikkien
osallistujien turvallisuus ja viihtyvyys tilaisuuksissa.


MMYL ry:n turvallisemman tilan periaatteet


Ole reilu
Ole avoin ja ystävällinen kaikille. Älä jätä ulkopuolelle, vaan kutsu toiset mukaan keskusteluun ja
aktiviteetteihin. Kuuntele toisia keskeyttämättä ja käytä kaikille ymmärrettävää kieltä.


Kunnioita
Tee tilasta turvallisempi kunnioittamalla toisten tilaa, mielipiteitä, identiteettiä, kokemuksia,
koskemattomuutta ja rajoja. Älä kosketa luvatta, häiritse tai vähättele.


Älä oleta
Älä tee ihmisistä oletuksia. Pyri tunnistamaan ennakkoluulosi ja ota huomioon ihmisten
moninaisuus. Kaikilla ihmisillä on itsemääräämisoikeus, jota tulee kunnioittaa. Kunnioita siis
toisten identiteettiä, ole avoin, äläkä pakota toisia määrittelemään itseään.


Puutu
Puutu sääntöjen ja periaatteiden vastaiseen käytökseen sellaista huomatessasi. Ota yhteyttä
häirintäyhdyshenkilöön tai tilaisuuden järjestäjään. Jos itse loukkaat toista tai rikot turvallisemman
tilan periaatteita, pyydä anteeksi ja pyri sopimaan asia mahdollisuuksien mukaan. Älä epäröi
pyytää apua.


MMYL ry ei hyväksy minkäänlaista syrjintää, rasismia, kiusaamista, häirintää tai muuta
epäasiallista tai toisia loukkaavaa käytöstä.


MMYL ry:n yhdenvertaisuusvastaava valitaan vuosittain vaalikokouksessa. Lisäksi MMYL ry:n
tapahtumissa on paikalla vähintään yksi häirintäyhdyshenkilö, jonka tiedot löytyvät tapahtuman
tiedoista.


HYY:n häirintäyhdyshenkilöt tarjoavat apuaan opiskelijoille ja HYY:n piirissä toimiville järjestöille.
HYY:n häirintäyhdyshenkilön saavuttaa sähköpostilla osoitteesta hairintayhdyshenkilo@hyy.fi.